คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอย่างไร แล้วเหมาะกับใช้งานแบบไหน?

ปูนผสมเสร็จ

คอนกรีตที่พวกเราเคยเห็น หรือรู้จักนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตผสมเสร็จแล้ว เนื่องจากเป็นวัสดุก่อสร้างขั้นพื้นฐานในการสร้างบ้าน สร้างอาคาร สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็ยวัสดุสำคัญพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลย แต่คอนกรีตเสริมเหล็ก ก็เป็ยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอีกอย่างหนึ่ง ที่น้อยคนจะรู้จักมัน อาจเนื่องจากเป็นเรื่องของเทคนิคการก่อสร้าง หรือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้เฉพาะเจาะจงจริง เพราะฉะนั้น วันนี้เราเลยมีข้อมูลเกี่ยวกับคอนกรีตเสริมเหล็กมาฝากกัน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก คืออะไร? 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete) คือ คอนกรีตที่มีการเพิ่มสมรรถภาพการรับน้ำหนัก โดยเป็นการนำเหล็กเข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถที่คอนกรีตทั่วไปไม่มี โดยเฉพาะในเรื่องของความเปราะของคอนกรีตทั่วไป และการรับแรงดึงที่คอนกรีตทั่วไปมีความสามารถในส่วนนี้น้อยมาก เมื่อเทียบกับคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โดยกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดกำลังคือ คอนกรีตรับแรงอัดและเหล็กเสริมรับแรงดึงให้ เนื่องจากคอนกรีตมีคุณสมบัติที่แข็งแรงในการรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม แต่มีจุดด้อยตรงในการรับแรงดึง เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการรับน้ำหนักจะเกิดการแตกร้าวจากการหดตัวและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทำให้เกิดหน่วยแรงดึงเกินกว่าที่คอนกรีตทั่วไปจะรับได้ ในคานคอนกรีตโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นบนหน้าตัดจะถูกต้านทานโดยคู่ควบแรงอัด-แรงดึงในคอนกรีต ซึ่งคานดังกล่าวจะเกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดรอยร้าวครั้งแรก

ซึ่งในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเส้นจะถูกเสริมเข้าไปในคอนกรีตเพื่อทำการรับแรงดึง ซึ่งจะทำหน้าที่แทนคอนกรีตหลังเกิดการแตกร้าว เพื่อทำหน้าที่เป็นแรงคู่ควบร่วมกับแรงอัดในคอนกรีตในการต้านทานโมเมนต์ดัดที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก ซึ่งเหล็กและคอนกรีตจึงทำหน้าที่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก

  • แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กและคอนกรีตมีเพียงพอ ที่จะทำให้เกิดการเลื่อนไถลของเหล็กเสริม
  • ส่วนผสมของคอนกรีตที่พอดีจะช่วยป้องกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าทำลายเหล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากัดกร่อนเหล็กภายในได้
  • อัตราการขยายตัวเนื่องอุณหภูมิที่ใกล้กันของเหล็กและคอนกรีต ทำให้เกิดแรงน้อยมาก ระหว่างคอนกรีตและเหล็กภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

คอนกรีตเสริมเหล็กเหมาะกับใช้งานประเภทไหน?

คอนกรีตเสริมเหล็กมีส่วนผสมของ คอนกรีต ซึ่งประกอบด้วยปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน และ เหล็ก นิยมใช้เป็นเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง  6 – 25 มม. หรือเหล็กข้ออ้อยเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-40 มม. ซึ่งขนาดของเหล็กหรือวิธีการผูกเหล็กก็ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ว่าต้องการใช้ก่อสร้างเป็นส่วนไหนของงานโครงสร้างหรืองานสถาปัตยกรรม ซึ่งหากดูจากคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว จะสามารถใช้งานได้ในแทบทุกส่วนของอาคารตั้งแต่โครงสร้างใต้ดิน เสา คาน ปล่องลิฟต์ บันได พื้น ผนัง ไปจนถึงดาดฟ้าหรือหลังคา รวมถึงงานก่อสร้างทางวิศวกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น ทางยกระดับ สะพาน อุโมงค์ เขื่อน ถนน เป็นต้น

และนี่คือข้อมูลของคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่เนื่องจากคอนกรีตเสริมเหล็กมีความพิเศษกว่าคอนกรีตทั่วไป ทำให้ราคาของมันค่อนข้างสูงตามไปด้วย ทั้งนี้เมื่อคุณพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยและต้องการสั่งปูนผสมเสร็จมากกว่า ก็สามารถเข้ามาสั่งได้ที่ mixeasy บริการส่งปูนผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จให้กับคุณ