น้ำยา Salt Nic

น้ำยา Salt Nic อันตรายหรือไม่ สาระที่คุณควรรู้

น้ำยา Salt Nic เชื้อเพลิงอย่างดีของบุหรี่ไฟฟ้า มีฟีลการสูบที่คล้ายกับบุหรี่จริงมากๆ เนื่องจากปริมาณนิโคตินที่สูง นิโคตินเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง โดยน้ำยา Salt Nic สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วมากกว่าน้ำยา Freebase การดูดซึมที่รวดเร็วนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น หลายคนสงสัยว่าน้ำยา Salt Nic อันตรายไหม เพราะถึงแม้ว่าน้ำยา Salt Nicจะมีนิโคตินสูง แต่การใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลับปลอดภัยมากกว่าการสูบบุหรี่แบบซอง เพราะไม่ทำให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ ส่วนน้ำยา Salt Nic จะมีอันตรายหรือไม่นั้น เรามีคำตอบ

น้ำยา Salt Nic ถูกคิดค้นขึ้นจาก JUUL LABS บริษัทบุหรี่ไฟฟ้าเจ้าดัง จุดเด่นของน้ำยา Salt Nic ก็อย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนต้นว่ามีปริมาณนิโคตินที่สูง รวมถึงร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ต่อมาผู้เชี่ยวชาญด้านนิโคติน Jacques LeHouezec นักประสาทวิทยาและเภสัชวิทยาได้กล่าวว่า ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างน้ำยา Salt Nic และน้ำยา Freebase คือ ทำให้ผู้สูบได้รับปริมาณนิโคตินมากขึ้นในการสูบแต่ละพัฟหรือแต่ละคำเท่านั้นเอง

เนื่องจากมีการลดความหยาบกระด้างของน้ำยา Salt Nic ลงทำให้สูบง่ายมากขึ้น ไม่แสบคอหรือกระแทกคอ ทำให้ผู้สูบได้รับสัมผัสที่นุ่มนวลมากขึ้น คุณสมบัตินี้เองที่ทำให้ความสามารถในการบริโภคนิโคตินมากขึ้น จึงมีโอกาสในการเสพติดมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้บริโภคมากกว่า ไม่ใช่ส่วนผสมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า อีกทั้งยังมีผู้สูบที่ใช้น้ำยา Salt Nic จำนวนมากที่สามารถเลิกบุหรี่ได้

น้ำยา Salt Nic มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในส่วนข้อดี คือ โดยส่วนใหญ่น้ำยา Salt Nic จะใช้กับ pod system มีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย ที่สำคัญคือเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ไม่มีกระบวนการเผาไหม้ ผู้สูบสามารถใช้งานได้อย่างภัยด้วยเพราะไม่ต้องตั้งค่าการจ่ายไฟที่เหมาะสมเมื่อเปลี่ยนคอย อีกทั้งน้ำยา Salt Nic ที่มีปริมาณนิโคตินสูง ยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็ว ส่งผลให้ความต้องการลดลง เหมาะกับคนที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ด้วย สำหรับข้อเสียของน้ำยา Salt Nic คือ หากใช้น้ำยา Salt Nic ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดอันตรายได้ และเนื่องด้วยน้ำยา Salt Nic นั้นใช้กับพอตทันสมัย ใครๆ ก็สูบได้ ใช้งานง่าย จึงทำให้มีผู้สูบบุหรี่หรือติดบุหรี่มากขึ้น

น้ำยา Salt Nic เชื้อเพลิงอย่างดีของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากผู้สูบใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย น้ำยา Salt Nic จะส่งผลดีต่อการสูบ ตรงกันข้ามหากใช้ในปริมาณมากเกินไปหรือใช้งานไม่เหมาะสม ก็อาจมีอันตรายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น สำหรับคำถามที่ว่าน้ำยา Salt Nic อันตรายไหม คำตอบคืออันตรายแน่นอน หากคุณใช้ผิดวิธี